TEST KANJI 1945

LỜI NÓI ĐẦU CỦA YURIKA SAROMALANG

Đây là bảng TỰ KIỂM TRA HÁN TỰ (KANJI SELF TEST) của bảng Thường dụng Hán tự 1945 chữ Saromalang soạn (xem link bên dưới). Bảng này gồm 1945 chữ hán tự thường dụng trong tiếng Nhật (phiên bản năm 1981) sắp xếp theo thứ tự tần số sử dụng giảm dần (chữ xếp trên có tần số sử dụng lớn hơn chữ xếp dưới). Do đó, các bạn học theo bảng này rất có lợi thế.

CÁCH SỬ DỤNG BẢNG

Với máy PC hay Mác: Hơ con trỏ lên chữ kanji bạn sẽ thấy âm Hán Việt, nghĩa, âm đọc ON, âm đọc KUN. Hoặc nhấp vào số tương ứng để chuyển qua bảng dài và dùng nút Tiến/Lùi của trình duyệt để chuyển qua lại hai bảng.

Với iPhone, iPad, smartphone: Do không hơ được con trỏ nên hãy nhấp vào số tương ứng để chuyển qua bảng học, sau đó dùng nút lùi < và tiến > để chuyển qua lại giữa hai bảng.

>>BẢNG TEST KANJI 1945 CHỮ >>BẢNG TEST CHO SMARTPHONE

BẢNG KANJI 1945 CHỮ

Đây là bảng hán tự thường dụng 1945 chữ kanji được Bộ Giáo dục Nhật bản ban hành vào năm 1981. Tới năm 2010 bảng đã được đổi sang bảng mới 2136 chữ có bỏ đi một số và thêm mới một số chữ. Bảng mới sẽ được đưa lên trang web Saromalang. Bảng này được xếp theo thứ tự tần số sử dụng (độ phổ biến giảm dần).

Cách dùng: Q là ký hiệu âm lặp っ (つ nhỏ). Âm On dài OO thực chất là cách đọc, trên thực tế là OU, ví dụ SOO là そう (SOU). 

Nếu bạn yêu thích bảng kanji này và muốn du học Nhật Bản, bạn có thể đăng ký tại Saromalang Overseas.

Nếu bạn muốn học tiếng Nhật trực tuyến miễn phí hay luyện thi tại lớp Cú Mèo, hãy xem tại Saromalang.

MỞ BẢNG KANJI 1945 CHỮ