List tính từ N5

BẢNG TỰ KIỂM TRA TÍNH TỪ N5

Học tính từ N5 tại Saromalang.