Bảng bộ thủ tiếng Nhật

Áp dụng cho bảng hán tự thường dụng mới nhất.

>>Xem bảng hán tự thường dụng

Các bộ thủ sắp xếp theo số nét. Hơ chuột để biết ý nghĩa. Tham khảo thêm: 214 bộ thủ China.

Xem phiên bản mới hơn (có hỗ trợ smartphone, tablet vv) tại Saromalang.