50 radicals test random

Kiểm tra 50 bộ kanji phổ biến nhất tiếng Nhật (chú ý là một bộ có thể có một vài dạng và ở đây kiểm tra hết các dạng). Thứ tự ngẫu nhiên để xem bạn có thể nhớ chính xác không (^o^). Ghi chú: Bạn chỉ cần nhớ nghĩa của bộ là được (không cần thuộc tên bộ). Bảng này gồm 10 cột, nếu dùng iPhone (4S, ...) thì bạn cần xoay ngang để xem đủ. >>50 Radicals Test

Để học kanji xin hãy xem bảng học 50 bộ thủ hán tự phổ biến tại Saromalang.

BẢNG KIỂM TRA 50 BỘ THỦ KANJI YURIKA