120 KANJI SƠ CẤP

Đây là danh sách (bằng hình ảnh):

Và đây là danh sách để học:

Danh sách 120 chữ kanji cho cấp độ N5 (do Saromalang đề xuất).

(C) Saromalang - Kanji N5 v1.0

Xem và tải bản PDF về ⇒ Saromalang Slide