Thi chứng chỉ Nhật Bản

Thi bằng cấp, chứng chỉ khi du học Nhật Bản

Khi du học Nhật, về cơ bản là bạn học tiếng Nhật (2 năm) và học lên cao (học nghề = semmon, cao đẳng, đại học, …) nhưng có một thứ mà bạn cũng nên để tâm: Chứng chỉ, bằng chứng nhận tư cách của Nhật Bản.

Tiếng Nhật gọi là:

検定 kentei (kiểm định): Chứng chỉ hay 検定試験 kentei shiken (kỳ thi chứng chỉ)

資格 shikaku (tư cách): Bằng chứng nhận tư cách

Bằng kế toán cấp độ 3

Một số nghề khi làm bạn cần có chứng nhận tư cách, bạn sẽ phải thi đầu kỳ thi tư cách tương ứng.

Ví dụ chứng chỉ tiếng Nhật (kỳ thi JLPT), tiếng Anh, Excel, Photoshop, v.v… hay bằng chứng nhận tư cách như kế toán, giới hộ (chăm sóc người bệnh), thú y, v.v…

Một số tư cách thì ai cũng có thể lấy còn một số thì phải có điều kiện nào đó như tốt nghiệp đại học chuyên ngành chẳng hạn.

Nếu bạn muốn đi làm ở Nhật thì lấy chứng chỉ, bằng chứng nhận tư cách cũng là một lợi thế, thậm chí bạn cũng không cần bằng đại học nếu yêu thích lĩnh vực đó.

Thông tin tham khảo:

日本の検定試験一覧 (Danh sách kỳ thi chứng chỉ của Nhật Bản)

日本の資格一覧 (Danh sách tư cách của Nhật Bản)

資格キング (Trang web chi tiết về các tư cách ở Nhật)