LIST ĐẠI HỌC BEKKA

Danh sách học phí bekka sắp xếp theo theo vùng "Tokyo" và "Kanto trừ Tokyo (Saitama, Chiba, Kanagawa)" xếp lên trước. Hơ chuột lên tên tiếng Anh để xem tên tiếng Nhật của trường.

XEM TRANG WEB CÁC TRƯỜNG BEKKA VÀ ĐĂNG KÝ DU HỌC

DANH SÁCH TRƯỜNG VÀ HỌC PHÍ BEKKA (HỌC DỰ BỊ LÊN THẲNG ĐẠI HỌC)

Ghi chú: "Cao đẳng" là "đại học ngắn hạn" tại Nhật học trong 3 năm; Đại học thông thường học 4 năm (trừ đại học y 6 năm).

(C) Saromalang