Pháp luật liên quan du học

Pháp luật liên quan tới du học.

1. Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

>>Xem chi tiết trực tuyến tại trang này

>>Tải văn bản (MS Word)

Kèm với các phụ lục:

- Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

- Mẫu số 02: Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học

- Mẫu số 03: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học