Thủ tục xin cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu - Thành phố Đà Nẵng

Nhằm cung cấp thông tin thủ tục hành chính phục vụ nhân dân thành phố, Cổng Thông tin Điện tử thành phố trân trọng giới thiệu thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu tại Công an thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, công dân có nhu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 78 Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ), thời hạn giải quyết: 7 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ. Lệ phí 200.000 đồng/ hồ sơ.

Hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn, hộ chiếu cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi (cấp riêng hoặc cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha) có thời hạn từ 2 năm đến 5 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

Thông tin hướng dẫn thủ tục cụ thể như sau:

1. Hồ sơ thủ tục gồm:

 + Một tờ khai theo mẫu quy định.

 + 4 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng.

- Người đủ 14 tuổi trở lên khi nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân còn giá trị, tờ khai không cần xác nhận của công an phường, xã.

- Trẻ em dưới 14 tuổi, tờ khai phải do cha hoặc mẹ (nếu không còn cha, mẹ thì cha, mẹ nuôi hoặc người đỡ đầu) khai và ký tên vào tờ khai. Tờ khai phải được công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh, nếu cấp hộ chiếu chung với cha mẹ thì khai chung vào tờ khai của cha mẹ và dán ảnh 3 x 4 cm, nộp kèm 4 ảnh 3 x 4 cm.

2. Trình tự thực hiện:

 *Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 *Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố số 78 Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng.

 *Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

 - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.

 - Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

 *Bước 4: Nhận hộ chiếu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng, số 78 Lê Lợi thành phố Đà Nẵng.

 - Người trực tiếp nhận kết quả đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền và xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu. Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nhận hộ chiếu của người ủy thác phải đưa giấy biên nhận, xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

 - Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu người đến nhận hộ chiếu ký nhận, trả Hộ chiếu cho người đến nhận hộ chiếu.

 

 3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả

Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu có thể nộp hồ sơ lên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng bằng 1 trong 3 cách sau:

* Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng số 78 Lê Lợi.

Tờ khai không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú. Khi đến nộp hồ sơ và nhận kết quả phải xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu.

* Ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Người ủy thác khai và ký tên vào tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu theo mẫu quy định, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cơ quan, tổ chức được ủy thác có công văn gửi Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị giải quyết. Nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người thì phải kèm danh sách những người ủy thác, có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nộp hồ sơ và nhận kết quả đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu của người ủy thác phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

* Gửi hồ sơ và đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện:

Tờ khai phải được Công an xã, phường nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh kèm theo bản photocopy chứng minh nhân dân.

Địa điểm, cách thức gửi hồ sơ, tiền lệ phí hộ chiếu và nhận kết quả qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông.

Nguồn và bản quyền: Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng

Url: http://www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/huong_dan_tthc?p_pers_id=&p_folder_id=6666557&p_main_news_id=8986493&p_year_sel=