Hướng dẫn làm sổ ngân hàng để chứng minh tài chính du học

Để đăng ký du học người bảo lãnh cần mở tài khoản hoặc sổ tiết kiệm với số tiền đủ chu cấp cho việc du học tại ngân hàng và nộp các giấy tờ sau trong hồ sơ.

Bạn cần nộp 02 loại giấy tờ sau, mỗi thứ 01 bản:

1. Tờ chứng nhận số dư ngân hàng (mang giấy tờ tùy thân như chứng minh thư vv tới ngân hàng xin được cấp)

2. Bản sao sổ ngân hàng có mộc treo (chứng nhận của ngân hàng)

Hướng dẫn chi tiết và các mục lưu ý về sổ ngân hàng cho chứng minh năng lực tài chính du học tự túc Nhật Bản

>>Hướng dẫn làm sổ ngân hàng để chứng minh tài chính (iSEA)

>>Lý do trượt hồ sơ du học Nhật Bản do sổ ngân hàng 2017 (iSEA)

Hình ảnh minh họa tờ chứng nhận số dư ngân hàng

Hình ảnh minh họa bản sao sổ ngân hàng (có chứng nhận của ngân hàng)

Giấy tờ chứng nhận trong vòng 30 ngày so với thời điểm nộp hồ sơ.

(C) Yurika