Hướng dẫn chứng minh tài chính du học tự túc

Nội dung hướng dẫn (dành cho các bạn đăng ký du học / đăng ký dịch vụ tư vấn cách chứng minh tài chính):

(1) Sổ ngân hàng: Từ khoảng 500 triệu đồng trở lên

(2) Chứng minh thu nhập người bảo lãnh: Đủ để chu cấp cho việc du học

*Sổ ngân hàng phải là người bảo lãnh đứng tên.

**Trường hợp 2 người bảo lãnh (ví dụ cha và mẹ): Liên lạc chi tiết (vẫn phải đảm bảo (1) và (2) ở trên).

Hướng dẫn làm sổ ngân hàng chứng minh năng lực tài chính du học tự túc Nhật Bản

>>Xem tại đây

Hướng dẫn chứng nhận công việc và thu nhập từ công ty để bảo lãnh du học tự túc Nhật Bản

>>Xem tại iSea Saromalang