Danh sách giấy tờ về người bảo lãnh (ưu tiên làm sớm)

Các giấy tờ người bảo lãnh cần phải được làm trước vì sẽ tốn thời gian hơn nhất là đối với các bạn ở tỉnh.

Danh sách giấy tờ liên quan tới người bảo lãnh

(1) Form cam kết chu cấp tài chính (Letter of Support, ...)

(2) Chứng nhận số dư ngân hàng

(3) Bản sao sổ ngân hàng (có mộc ngân hàng)

(4) Chứng nhận công việc (với người làm nông, kinh doanh tự do, ...: Xin tại ủy ban xã/phường)

(5) Chứng nhận thu nhập 3 năm gần nhất (với người làm nông, kinh doanh tự do, ...: xin tại ủy ban xã/phường)

(6) Bản sao công chứng chứng minh thư người bảo lãnh

(7) Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình (nếu không cùng hộ khẩu ví dụ cô, chú, ... bảo lãnh: 2 sổ hộ khẩu)

(8) Giấy giải trình thu nhập (Saromalang sẽ yêu cầu và hướng dẫn cụ thể nếu cần nếu cần)

Nếu gia đình bạn sống ở tỉnh, bạn cần phải sao công chứng hoặc trích lục giấy khai sinh:

(9) Bản sao công chứng hoặc trích lục giấy khai sinh

Ghi chú

Thời hạn giấy tờ nên công chứng (trích lục khai sinh) trong vòng 30 ngày so với thời điểm làm hồ sơ.

Với form bảo lãnh trường bekka: Nếu được hãy điền form cam kết chu cấp người bảo lãnh bằng tiếng Anh.

Các form cần phải được Saromalang kiểm tra và duyệt trước khi đưa cho người bảo lãnh (để tránh làm phiền người bảo lãnh nhiều lần).

Về việc công chứng giấy tờ, v.v... hãy tham khảo Hướng dẫn làm hồ sơ du học.

Saromalang