Danh sách giấy tờ cần công chứng và thời điểm công chứng

Danh sách các giấy tờ cần công chứng trong bộ hồ sơ du học Nhật Bản (tự túc) gồm có:

Số lượng công chứng: Mỗi thứ 03 bản.

(Yêu cầu công chứng lên giấy A4 một mặt)

Đăng ký du học Nhật Bản ⇒ Tại đây

Cách công chứng hộ khẩu

Cách công chứng sổ hộ khẩu: 

Không được chỉ công chứng trang có bạn và người bảo lãnh (ví dụ  cha/mẹ/...) và bỏ qua những người khác trong hộ khẩu.

Phải công chứng đủ mọi người trong hộ khẩu.

Thời điểm công chứng: Trong vòng 30 ngày so với tháng (thời điểm) nộp hồ sơ

Xem bảng chi tiết dưới đây:

Ghi chú: Công chứng sớm quá thì sẽ hết hạn lúc thời điểm Cục Nyukan xét hồ sơ (thường là trước thời điểm du học khoảng 2 tháng). Vì thế, ĐỪNG NỘP GIẤY TỜ ĐÃ CÔNG CHỨNG LÂU TRƯỚC ĐÓ. Hãy công chứng mới và nộp giấy tờ mới công chứng này.

(C) Saromalang.com