Dùng cây viết nào để viết hồ sơ du học?

Bí quyết

Mục đích: Để nếu thiếu hay sai sót thì văn phòng có thể sửa giúp mà không cần kêu bạn ra.

Chống chỉ định: Dùng nhiều cây viết để viết Application Form (Đơn xin nhập học) với nhiều màu, nhiều cỡ ngòi khác nhau.

Chỉ dẫn cụ thể về bút viết để viết hồ sơ du học Nhật Bản

(C) Saromalang.com