Chuẩn bị giấy khai sinh

Bạn cần nộp 01 bản:

Nếu người bảo lãnh là cha/mẹ thì giấy khai sinh và sổ hộ khẩu (nếu cùng hộ khẩu) sẽ chứng minh mối quan hệ thân thuộc.

Nếu anh trai/chị gái ruột bảo lãnh bạn

Nếu anh trai hay chị gái ruột bảo lãnh bạn (chứ không phải cha/mẹ bạn) và nếu ở trong cùng hộ khẩu thì chỉ cần sao y công chứng sổ hộ khẩu để CHỨNG MINH MỐI QUAN HỆ THÂN THÍCH (điều kiện để bảo lãnh).

Nếu bạn và anh/chị bạn không cùng hộ khẩu: Cần 01 bản sao giấy khai sinh của anh/chị bạn để CHỨNG MINH QUAN HỆ ANH CHỊ EM RUỘT.

Trường hợp này cần:

Nếu anh rể/chị dâu bảo lãnh bạn

Cần chứng minh mối quan hệ: Nếu cùng hộ khẩu thì sao y công chứng hộ khẩu.

Nếu không cùng hộ khẩu:

01 bản sao (chính thức/sao y công chứng) giấy khai sinh của bạn

01 bản sao (chính thức/sao y công chứng) giấy khai sinh của chị ruột/anh ruột bạn (người bảo lãnh)

01 bản sao y công chứng giấy đăng ý kết hôn của chị gái bạn (anh trai bạn) và anh rể (chị dâu)

Mục đích: Chứng minh mối quan hệ thân thích (điều kiện để bảo lãnh du học Nhật Bản).

(C) Saromalang.com

Hình ảnh tham khảo

Bản sao chính thức (bản trích lục) giấy khai sinh

Bản sao y công chứng (sao y công chứng từ bản gốc) giấy khai sinh

Bản sao y công chứng của giấy khai sinh. 

Bên trên có đóng mộc "BẢN SAO" và bên dưới có dấu công chứng.