Cách sao trang ảnh hộ chiếu (passport copy)

Hướng dẫn cách sao hộ chiếu (passport copy) để tạo hồ sơ du học tự túc tại Nhật Bản của Saromalang:

Hãy sao trang có ảnh chứng minh và thông tin của bạn vào một trang A4. Tránh sao trang có ảnh hộ chiếu vào trang nhỏ hơn hay lớn hơn A4 (vì có một số nơi cắt nhỏ để loại bớt phần giấy trắng).

Số lượng: 01 bản.

Thực chất là bạn sao 2 trang liền nhau trên hộ chiếu vào một trang A4. Không cần sao trang bìa và các trang khác trên hộ chiếu. Một số ít trường có thể yêu cầu công chứng hộ chiếu nhưng theo Saromalang thì không cần làm việc này (sẽ tốn thêm công dịch thuật và phải bổ sung giấy dịch phần công chứng). Đa số các trường chỉ yêu cầu sao (copy) không cần công chứng.

Lý do không cần công chứng: Vì hộ chiếu có cả thông tin bằng tiếng Anh và đằng nào khi xin visa hay đi du học bạn cũng phải trình hộ chiếu ra nên có thể kiểm tra được trực tiếp.

Cụ thể là bạn sao trang này:

Khi sao lên trang A4 sẽ có dạng thế này:

SAO (COPY) CÁC TRANG VISA NHẬT BẢN

Nếu bạn đã từng sang Nhật và có visa đi Nhật thì hãy sao cả trang có visa và dấu nhập xuất cảnh Nhật Bản. Trông sẽ giống như thế này:

Bạn có thể sang Nhật dạng du lịch hay ngắn hạn (AS TEMPORARY VISITOR) hay dạng thực tập (AS TRAINEE) hay thậm chí du học ... Hãy sao tất cả các trang có thị thực hay nhập xuất cảnh Nhật Bản.

SAO (COPY) THỊ THỰC CÁC NƯỚC (OPTIONAL)

Nếu ngoài Nhật Bản mà bạn còn đi du lịch các nước thì cũng nên sao luôn các trang này ^^ Bởi vì việc này thể hiện bạn có điều kiện tài chính tốt nên hồ sơ sẽ dễ đậu hơn. Ngay cả xin visa du lịch, nếu hộ chiếu của bạn có lý lịch từng đi du lịch nhiều nước thì xin visa dễ hơn nhiều. Đặc biệt, nếu đi các nước khó như Nhật Bản, Mỹ, ... thì rất có lợi.

(C) Saromalang