Danh sách trường Nhật ngữ chứng thực bằng cấp

Thời điểm: Tháng 11/2015. Nguồn: Cục Vied. Miễn trách nhiệm: Saromalang không chịu trách nhiệm về tính chính xác hay các thay đổi. Bạn hãy xem tại website của Cục Đào tạo với nước ngoài.