HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI EJU TẠI VIỆT NAM

>>Giới thiệu kỳ thi EJU

>>Giới thiệu môn tiếng Nhật kỳ thi EJU

Hồ sơ đăng ký thi EJU (tham khảo)

Thời gian thi (tham khảo)

 Môn Tiếng Nhật:                               8:00  ~ 10:30 (125 phút)

 Môn Khoa học Tự nhiên:                   11:00 ~ 12:30 (80 phút)

 Môn Khoa học Tổng hợp:                  11:00 ~ 12:30 (80 phút)

 Môn Toán:                                        14:00 ~ 15:30 (80 phút)

Nơi đăng ký thi EJU

HÀ NỘI: KHOA TIẾNG NHẬT ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Overseas Representative Foreign Trade University (Faculty of Japanese )

Address R.301, B Building, No.91 Chua Lang Road, Lang Thuong, Dong Da, Hanoi

Phone Number +84-4-3835-6800(ext.565) Examination Fee VND 130,000

Fax Number +84-4-3834-3605 Postage VND 15,000

Email tam.kokoro1507@gmail.com Application Form Free of charge

Web Site http://en.ftu.edu.vn/ Application Method at the office, by mail

SÀI GÒN: ĐẠI HỌC KHXH VÀ NHÂN VĂN

Overseas Representative University of Social Sciences & Humanities, Ho Chi Minh City

(Office of International Cooperation and International Project Development)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế (10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1)

Address 10-12 Dinh Tien Hoang St., District 1, Ho Chi Minh City

Phone Number +84-8-38-29-3828 (ext. 114) Examination Fee VND 130,000

Fax Number +84-8-3822-1903 Postage VND 15,000

Email inter_ussh@hcm.fpt.vn Application Form Free of charge

Web Site http://www.hcmussh.edu.vn/ Application Method at the office, by mail

Yurika