Cách đăng ký thi NAT TEST

>>Thông tin về kỳ thi NAT-TEST

Dưới đây là cách đăng ký thi NAT TEST tại Sài Gòn. Các bạn ở địa phương khác hãy hỏi trực tiếp trung tâm đăng ký/địa điểm thi.

Thông tin: Đại học KHXHNVHCM.

※ Thời gian thi NAT-TEST

- Thời gian thi 5級 (5Q) Thi buổi sáng từ 9h00 (có mặt 8h00)

- Thời gian thi 1級, 2級, 3級, 4級 (1Q, 2Q, 3Q, 4Q ) Thi buổi chiều từ 13h00 (có mặt 12h00)

※ Số báo danh và địa điểm thi:

- Thí sinh đến nhận phiếu báo danh theo đúng ngày được thông báo trên biên lai

- Thời gian nhận phiếu báo danh:

Sáng 8h00 đến 11h30, 

Chiều 14h00 đến 17h00

- Sau ngày nhận phiếu đã thông báo, thí sinh đến trung tâm nhận phiếu báo danh trong ngày thi như sau:

Thí sinh thi buổi sáng nhận phiếu báo danh lúc 8h00

Thí sinh thi buổi chiều nhận phiếu báo danh lúc 12h00

- Thí sinh sẽ thi trực tiếp tại địa điểm số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM.

※ Địa điểm đăng ký tại:

Văn phòng Trung tâm ngọai ngữ, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM

※ Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- CMND phô tô (phải nhìn rõ được họ tên và ngày tháng năm sinh)

- 02 Ảnh 3x4 (hình chụp trong vòng 6 tháng, phải ghi mặt sau hình rõ ràng họ tên, ngày sinh, cấp độ thi)

- Lệ phí thi: 640.000d

- Phiếu đăng ký (file đính kèm)

※ Nhận kết quả thi:

Sau 3 tuần kể từ ngày thi, thí sinh theo dõi kết quả trên trang web mục tra kết quả thi.

http://www.nat-test.com

Sau khi có kết quả các thí sinh đến văn phòng TTNN để lấy chứng chỉ và bảng điểm (đối với thí sinh thi đậu); bảng điểm (đối với thí sinh không đạt)

※ Liên hệ:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN,

Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1,  TP.HCM

ĐT: 08.39.100.393

Tải phiếu đăng ký dự thi: Nếu gặp khó khăn về in ấn hãy tải và in từ file PDF.

Saroma Box >>Phiếu Excel (36KB) >>Mẫu điền Excel (37KB) >>Form PDF đăng ký NAT TEST (290KB)