HỌC BỔNG MEXT

THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT (HỌC BỔNG MEXT) DÀNH CHO HỌC SINH VIỆT NAM

(Du học Nhật Bản theo dạng lưu học sinh quốc phí 国費留学生 KOKUHI RYUGAKUSEI)

Học bổng MEXT là gọi theo tên Bộ giáo dục Nhật Bản

文部科学省 MONBU KAGAKU SHOU [VĂN BỘ KHOA HỌC TỈNH]

MEXT = Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MECSST)

>>Mọi điều bạn cần biết về học bổng MEXT bậc đại học (Sea)

Các trang web liên quan về học bổng MEXT

Yurika