Danh sách trường Omega

DANH SÁCH TRƯỜNG NHẬT BẢN OMEGA

Ghi chú: Học phí trong ngoặc là các trường không có khoa Nhật ngữ, bạn phải đủ tiếng Nhật để theo học các trường này. Học phí có thể là riêng tiền học (授業料) hoặc là tiền học và cả các chi phí khác (ví dụ sách vở, cơ sở vật chất, v.v...).

TÌM HIỂU THÔNG TIN DU HỌC NHẬT BẢN

Chọn trường theo địa phương:

Aichi | Chiba | Fukuoka | Gifu | Hiroshima | Hokkaido | Ibaraki | Ishikawa | Kanagawa | KOBE (Hyogo) | Kochi | Kumamoto | Kyoto | Mie | Miyagi | Miyazaki | Nagano | Nagasaki | NAGOYA (Aichi) | Oita | Okayama | Okinawa | Osaka | Saga | Saitama | Shimane | Tochigi | Tokyo | Toyama | Yamaguchi | Japan

Yurika