NAGANO * Du học Nhật Bản tại NAGANO

Du học Nhật Bản tại NAGANO, Nhật Bản. Nagano là vùng du lịch trượt tuyết nổi tiếng Nhật Bản từng tổ chức thế vận hội mùa đông năm 1998.

Hỏi thông tin chi tiết và đăng ký tư vấn: Saromalang Overseas

Trường ngôn ngữ Nagano NLC

専門学校 ❆ 長野外語カレッジ

Nagano Language College (NLC)

Vị trí: Thành phố Ueda, NAGANO

Nagano là vùng trượt tuyết nổi tiếng Nhật Bản, đã từng tổ chức thế vận hội mùa đông 1998.