KOBE * Du học Nhật Bản tại HYOGO - KŌBE CITY

Đi du học Nhật Bản tại vùng Kansai, tỉnh Hyogo (với trung tâm là thành phố Kobe với món thịt bò Kobe nổi tiếng).

Kansai là trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Nhật Bản với trung tâm kinh tế là Osaka và trung tâm văn hóa Kyoto.

(Trung tâm lớn nhất là vùng Kantou với trung tâm Tokyo).

Đại học nổi tiếng vùng Kansai (không xếp thứ tự):