HOKKAIDO - SAPPORO CITY * Du học tại Sapporo thủ phủ Hokkaidō

Du hoc tự túc tại đảo Hokkaidō miền cực bắc Nhật Bản. Thủ phủ là thành phố Sapporo.

Đăng ký du học: Saromalang Overseas

Đảo Hokkaido

  

Học viện Nhật ngữ Quốc tế Sapporo

Nằm tại thành phố Sapporo, thành lập năm 1986.