HIROSHIMA * Du học tại Hiroshima

Du học tự túc Nhật Bản tại HIROSHIMA, vùng đất văn hóa lịch sử Nhật Bản.

Hỏi thông tin chi tiết và đăng ký tư vấn: Saromalang Overseas

Hiroshima. Ảnh: Wikipedia

Trường Nhật ngữ Fukuyama YMCA

Nằm tại thành phố Fukuyama, HIROSHIMA. Thành phố phát triển với 400 ngàn dân, nhiều việc làm thêm và thiên nhiên dễ sống.