FUKUOKA * Du học Nhật ngữ tại Fukuoka

Du học tại thành phố Fukuoka, thuộc tỉnh FUKUOKA, đảo KYUSHU Nhât Bản.

Đây là thành phố lớn nhất đảo Kyushu với dân số 1.5 triệu dân.

Liên hệ du học tại Fukuoka: Saromalang Overseas

Fukuoka

Học viện AILA 

Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Á châu (Asia International Language Academy) mới thành lập năm 2015 và thuộc tập đoàn Kouhoukai.

Học viện AILA (アジア国際外語学院) nằm ngay tại trung tâm thành phố Fukuoka.

Tập đoàn Đại học Phúc Lợi Y tế Quốc tế - Kouhoukai, chủ quản của AILA, hiện đang sở hữu hơn 30 cơ sở vật chất trong lĩnh vực "y tế", "phúc lợi", "giáo dục" trên toàn nước Nhật. (trích dẫn trang của trường)