CHIBA * Du học Nhật Bản tại CHIBA

Du học Nhật Bản tại tỉnh Chiba, tình nằm giáp biển Thái Bình Dương và giáp ngay sát phía tây (tây bắc) Tokyo.

Học viện Nhật ngữ ICHIKAWA

Thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba

Trường ngoại ngữ Tokyo JLA

Thành phố Funabashi, tỉnh CHIBA