Chọn trường theo vùng

Bản đồ các vùng của Nhật Bản

Nước Nhật chia thành các vùng chính: HOKKAIDŌ, TŌHOKU, KANTŌ, CHŪBU (CHŪBU - HOKURIKU), KANSAI, CHŪGOKU, SHIKOKU, KYŪSHŪ - OKINAWA.

Xem bản đồ Nhật Bản chi tiết (vùng và tỉnh) Size: 350KB

DANH SÁCH TRƯỜNG NHẬT NGỮ TỔNG HỢP

Các tỉnh (địa phương) trong mỗi vùng ở trên

Nếu chia nhỏ hơn, ví dụ CHUBU chia thành CHUBU và HOKURIKU và vùng KINKI gần trùng với vùng KANSAI:

DANH SÁCH THÀNH PHỐ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÁC TỈNH NHẬT BẢN

Đây là bảng tổng kết các trung tâm hành chính của các tỉnh Nhật Bản.

TÊN HÁN TỰ CÁC TỈNH NHẬT BẢN

Và ý nghĩa của chúng: Tại đây (Slideshare)