Bản đồ tích tuyết Nhật Bản

Ghi chú:

Nguồn: Cục khí tương Nhật Bản (JMA)

BẢN ĐỒ ĐỘ DÀY LỚP TUYẾT MÙA ĐÔNG

Nguồn: http://travel-around-japan.com/blog/snow-covered-area-in-japan/

Khác

>>Snowfall map