Bản đồ các tỉnh, địa phương Nhật Bản (English)

Nguồn ảnh: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Regions_and_Prefectures_of_Japan.svg