N5 - Bảng kiểm tra nhớ kanji N5

Bảng bằng hình ảnh 

(nguồn và tra nghĩa tiếng Anh: jlptstudy.net)

bảng hán tự kanji jlpt n5

Bảng văn bản hơ chuột để lấy âm Việt và nghĩa ⇩


西


(C) Yurica yurika.saromalang.com