TIẾNG NHẬT‎ > ‎

TIẾNG NHẬT DU HỌC

Phổ cập trình độ N5 (kỳ thi Nô, kỳ thi Nát) cho mọi người. Dành cho các bạn sắp đi du học Nhật Bản cần học hán tự, từ vựng, ngữ pháp.

Danh sách ngữ pháp N5 và giải nghĩa (đầy đủ) tại Saromalang