Chuyển tên nữ đơn - Thông dụng

PHƯƠNG MAI TỪ ĐIỂN: CHUYỂN TÊN NỮ ĐƠN THÔNG DỤNG

ユリカ辞書:ベトナムの一般女性名前⇔日本語名前の変換

Hướng dẫn: Tìm trên trình duyệt: Ctrl + F (Phím " + F" cho máy Mac - Apple)
Chuyển tên nữ đơn đầy đủ? => Xem tại đây.