TIẾNG NHẬT‎ > ‎

EXPRESSION TIẾNG NHẬT


Các mức độ lịch sự theo thang đo Saromalang

Bạn hãy xem bảng này:

Thang mức độ lịch sự của Saromalang

Cảm ơn và xin lỗi tiếng Nhật

>> Xem bản đầy đủ tại Saromalang Overseas >> Học bằng âm thanh MP3

Đây là cách cảm ơn và xin lỗi thông dụng nhất trong tiếng Nhật:

 Thanks and Appologies Vietnamese Polite level
 ありがとうございます
 
Arigatōgozaimasu
 Tôi xin cảm ơn ạ ★
 Dùng phổ biến và an toàn nhất
 どうも有難う御座います
 Dōmo arigataugozaimasu
 Tôi xin rất cảm ơn ạ 
 Rất lịch sự
 ありがとう!
 
Arigatō!
 Cảm ơn! 
 Với bạn bè
 サンキュー
 
Sankyū
 Thank you! Cảm ơn nhé! 
 Với bạn bè
 すみません
 
Sumimasen
 Tôi xin lỗi ạ 
 Dùng phổ biến và an toàn nhất
 ごめんなさい
 
Gomennasai
 Tôi xin lỗi 
 Có thể dùng trong hoàn cảnh không trang trọng
 ごめんね
 
Gomen ne
 Xin lỗi nhé 
 Dùng với bạn bè thân hoặc người dưới

Vậy nói cảm ơn xin lỗi thế nào cho an toàn và ... ngắn gọn? Theo tôi thì bạn cứ dùng 2 mẫu sau là được:
  • ありがとうございます Arigatōgozaimasu = Tôi xin cảm ơn ạ
  • すみません Sumimasen = Tôi xin lỗi ạ
Bạn là du học sinh Việt Nam tại Nhật thì dùng 2 mẫu này là ổn. Sau này đi làm thì học thêm các mẫu xin lỗi khác, vì nhỡ bạn làm sập cả hệ thống mạng của công ty thì sao?