MY JAPAN LIFE‎ > ‎

Japan map - quick link


WIKIPEDIA
Regions and Prefectures of Japan - SVG File (Zoom thoải mái)

KHÁC

CÁC TRANG WEB BẢN ĐỒ

MAPION

Có thể xem full toàn màn hình và in ấn.

Yahoo JAPAN Maps

Có thể tìm kiếm theo từng vùng, hình ảnh địa lý. Ví dụ 長崎県諫早市