Japanese Holiday Calendar 2020

Danh sách ngày nghỉ lễ Nhật Bản 2020
2020年1月1日元日Nguyên đán
2020年1月13日成人の日Ngày thành nhân
2020年2月11日建国記念の日Ngày kỷ niệm lập quốc
2020年3月20日春分の日Ngày xuân phân
2020年4月29日昭和の日Ngày Showa (Chiêu Hòa)
2020年5月3日憲法記念日Ngày kỷ niệm hiến pháp
2020年5月4日みどりの日Ngày cây xanh
2020年5月5日こどもの日Ngày thiếu nhi
2020年5月6日振替休日Ngày nghỉ bù
2020年7月20日海の日Ngày biển
2020年8月11日山の日Ngày núi
2020年9月21日敬老の日Ngày kính lão
2020年9月22日秋分の日Ngày thu phân
2020年10月12日体育の日Ngày thể dục
2020年11月3日文化の日Ngày văn hóa
2020年11月23日勤労感謝の日Ngày cảm tạ cần lao
2020年12月23日天皇誕生日Ngày sinh nhật thiên hoàng