Bảng đối chiếu giờ VN và Nhật (ベトナム日本時間対照表)

ベトナム時間と日本時間との対照表。

ĐIỀU CHỈNH GIỜ MÙA HÈ =夏時間(サマータイム) SUMMER TIME
  • Việt Nam: Không có điều chỉnh giờ mùa hè; Nhật Bản: Không có điều chỉnh giờ mùa hè
  • ベトナム:サマータイムなし;日本:サマータイムなし
Nhật Bản đi trước Việt Nam 2 tiếng, tham khảo bản đồ dưới đây.
時差:2時間。日本はベトナムより2時間進む。

日本時間 = ベトナム時間 + 2
Giờ_Nhật = Giờ_VN + 2

Photo: Hawaii University.

BẢNG ĐỐI CHIẾU GIỜ VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN (ベトナム時間日本時間対照表)
Giờ Việt Nam (ベトナム時間) +7Giờ Nhật Bản (日本時間) +9Giờ GMT (GMT時間) +0
00:00 (00 AM)02:00 (午前02時)17:00 (05 PM)
01:00 (01 AM)03:00 (午前03時)18:00 (06 PM)
02:00 (02 AM)04:00 (午前04時)19:00 (07 PM)
03:00 (03 AM)05:00 (午前05時)20:00 (08 PM)
04:00 (04 AM)06:00 (午前06時)21:00 (09 PM)
05:00 (05 AM)07:00 (午前07時)22:00 (10 PM)
06:00 (06 AM)08:00 (午前08時)23:00 (11 PM)
07:00 (07 AM)09:00 (午前09時)24:00 (12:00 Midnight)
08:00 (08 AM)10:00 (午前10時)01:00 (01 AM)
09:00 (09 AM)11:00 (午前11時)02:00 (02 AM)
10:00 (10 AM)12:00 (午前12時=正午)03:00 (03 AM)
11:00 (11 AM)13:00 (午後01時)04:00 (04 AM)
12:00 (Giữa trưa)14:00 (午後02時)05:00 (05 AM)
13:00 (01 PM)15:00 (午後03時)06:00 (06 AM)
14:00 (02 PM)16:00 (午後04時)07:00 (07 AM)
15:00 (03 PM)17:00 (午後05時)08:00 (08 AM)
16:00 (04 PM)18:00 (午後06時)09:00 (09 AM)
17:00 (05 PM)19:00 (午後07時)10:00 (10 AM)
18:00 (06 PM)20:00 (午後08時)11:00 (11 AM)
19:00 (07 PM)21:00 (午後09時)12:00 (12:00 Noon)
20:00 (08 PM)22:00 (午後10時)13:00 (01 PM)
21:00 (09 PM)23:00 (午後11時)14:00 (02 PM)
22:00 (10 PM)24:00 (午後12時)15:00 (03 PM)
23:00 (11 PM)01:00 (午前01時)16:00 (04 PM)
24:00 (00 AM)02:00 (午前02時)17:00 (05 PM)
25:00 (01 AM)03:00 (午前03時)18:00 (06 PM)

(C) Saromalang