Bị lạc đường, đồn cảnh sát, số khẩn cấp

Các số khẩn cấp tại Nhật Bản

110 Cảnh sát Tai nạn, tội ác
118 Tuần duyên Tai nạn, tội ác trên biển
119 Cứu hỏa, cấp cứu Báo cháy hay gọi xe cấp cứu

Khi bị lạc đường thì hãy tới đồn cảnh sát hỏi đường

Đồn cảnh sát là 交番 [giao phiên] hay コーバン kōban và thường viết tiếng Anh là KOBAN. Cảnh sát Nhật thì rất thân thiện và tận tình giúp đỡ.

>> KOBAN (Yurica Blog)

koban đồn cảnh sát police station
Đồn cảnh sát KOBAN ở cổng nam ga Shinjuku (Tokyo)

Một số đồn cảnh sát còn rất nghệ thuật ví dụ có hình Cú Mèo ^^

koban chiba station
Đồn cảnh sát ở ga Chiba (tỉnh Chiba)

ikebukuro
Đồn cảnh sát ở ga Ikebukuro (Tokyo)

>> KOBAN (Yurica Blog)