Internet tại Nhật

Thông tin về lắp đặt Internet tại Nhật.

Các hãng đăng ký Internet

Internet 3G: UQ WiMAX
AU Hikari (của hãng mạng điện thoại AU): 光ファイバー auひかり
Dịch vụ Internet của Yahoo! (giá cước rẻ): Yahoo! BB
Trang web tìm nhà cung cấp dịch vụ Internet và so sánh giá: KAKAKU