Chuyển nhà ở Nhật (hikkoshi)

Chuyển nhà ở Nhật khá tốn kém nhưng cần thiết khi bạn học lên cao. Dưới đây là một số hướng dẫn cũng như công cụ để chuyển nhà.


Thuê xe chuyển nhà Nhật Bản ở đâu?

Tôi thường thuê xe của 赤帽 akabou [xích mạo = nón đỏ] >>Akabou
hãng chuyển nhà hikkoshi tại nhật bản

Trang web thuê nhà, hãng thuê nhà nào?

Able エイブル: Chỉ tốn nửa tháng tiền nhà phí môi giới >>Trang web
Leopalace21 レオパレス21: >>Trang web và đăng ký hội viên