Hệ thống bằng xe máy của Nhật

Bằng lái của bạn quyết định bạn được lái những loại xe nào. Nếu bạn lấy bằng lái xe phân khối lớn thì có thể lái các xe phân khối nhỏ nhưng không có chuyện ngược lại. Điều quan trọng của bằng lái là:
  • Số phân khối (cc) của xe bạn được lái (排気量)
  • Tuổi từ bao nhiêu (年齢)
  • Được chở 2 người không (タンデム)
  • Có được lên đường cao tốc không (高速道路)
  • Được lái loại xe nào
Bạn hãy tham khảo hệ thống xe máy và bằng lái ở đây: http://www.yamaha-motor.co.jp/mc/license/about/

Takahashi tóm tắt như sau:

 Loại bằngSố ccTuổiChở 2 người  Chạy đường cao tốc Được lái loại xe nào
 原付 ~50cc 16~ Không Không  原付
 普通二輪小型限定 ~125cc 16~ Được Không 原付, 小型
 普通二輪 ~400cc 16~ Được Được 原付, 小型, 中型
 大型二輪 Không giới hạn 18~ Được Được 原付, 小型, 中型, 大型
 AT小型限定普通二輪~125cc  16~ Được Không 原付, AT小型限定
 AT限定普通二輪 ~400cc 16~ Được Được 原付, AT小型限定, AT限定普通
 AT限定大型二輪 ~650cc 18~ Được Được 原付, AT小型限定, AT限定普通, AT限定大型

Ghi chú: AT = Automatic (tự động).