J.TEST

MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ KỲ THI TIẾNG NHẬT J.TEST (TIẾNG NHẬT THỰC DỤNG).


(Có thể đăng ký trực tiếp tại văn phòng Hà Nội hoặc: Gửi bưu điện và chuyển khoản lệ phí thi).
Chú ý: Sau khi chuyển khoản vào tài khoản chỉ định, bạn phải nhắn tin cho văn phòng J.TEST tại Hà Nội là bạn đóng tiền cho việc đăng ký thi của học sinh nào.
Nếu bạn đăng ký thi tại Saromalang thì Saromalang sẽ nhắn tin thay bạn.

TẢI FORM ĐĂNG KÝ

Form đăng ký tại Japan (chung) >>Tải về từ Box >>Slideshare
Form đăng ký tại Việt Nam >>Tải về từ Box >>Slideshare
Chỉ cần tải từ một trong 4 link trên là đủ.

(C) Yurika Japan Life