Trường Nhật ngữ & học phí

Học phí các trường Nhật ngữ khi bạn đi du học tại Nhật.
Thời gian: 1 - 2 năm.
Số giờ được làm thêm: 28 giờ/tuần trong kỳ học. 40 giờ/tuần trong kỳ nghỉ.