TU NGHIỆP SINH

Tổng kết các bài viết hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ du học Nhật Bản cho các bạn cựu thực tập sinh (cựu tu nghiệp sinh) để có thể quay lại Nhật bằng visa du học.

thực tập sinh (実習生 jisshusei), tu nghiệp sinh (研修生 kenshusei), xuất khẩu lao động nhật bản
研修生 (tu nghiệp sinh) trước đây hiện nay được gọi là 実習生 jisshusei (thực tập sinh)

Làm hồ sơ du học Nhật Bản cho các bạn cựu thực tập sinh (cựu tu nghiệp sinh) tại Nhật Bản

Các bài hướng dẫn quay lại Nhật Bản du học


Thông báo lịch làm hồ sơ du học cho các bạn thực tập sinh đã về nước