HOKKAIDO - SAPPORO CITY * Du học tại Sapporo thủ phủ Hokkaidō

Du hoc tự túc tại đảo Hokkaidō miền cực bắc Nhật Bản. Thủ phủ là thành phố Sapporo.
Đăng ký du học: Saromalang Overseas

Đảo Hokkaido
du học nhật bản hokkaido saromalang

du học nhật bản tự túc hokkaido saromalang  du học nhật bản saromalang tại thành phố sapporo

Học viện Nhật ngữ Quốc tế Sapporo

Nằm tại thành phố Sapporo, thành lập năm 1986.

Japanese Language Institute of Sapporo