HIROSHIMA * Du học tại Hiroshima

Du học tự túc Nhật Bản tại HIROSHIMA, vùng đất văn hóa lịch sử Nhật Bản.
Hỏi thông tin chi tiết và đăng ký tư vấn: Saromalang Overseas

Hiroshima. Ảnh: Wikipedia

Trường Nhật ngữ Fukuyama YMCA

Nằm tại thành phố Fukuyama, HIROSHIMA. Thành phố phát triển với 400 ngàn dân, nhiều việc làm thêm và thiên nhiên dễ sống.

Fukuyama YMCA