Bắt đầu đăng ký và làm hồ sơ du học Nhật Bản từ thời điểm nào?

Đăng ký du học Nhật Bản ở đâu?

Văn phòng du học Saromalang Overseas
Địa chỉ và liên lạc có tại trang web:


Các bạn có thể tham khảo sơ đồ thời gian du học Nhật bên dưới cho kỳ tháng 4/2016:

thời điểm làm hồ sơ du học nhật bản - saromalang overseas

Nguyên tắc đăng ký du học Nhật Bản

  1. Học tiếng Nhật từ trước thời điểm du học ít nhất 9 tháng, tốt nhất là 1 năm (trước đăng ký 3 ~ 6 tháng)
  2. Đăng ký du học trước thời điểm du học 6 tháng
  3. Nộp hồ sơ sang trường Nhật ngữ khoảng 5 tháng trước thời điểm du học
  4. Kết quả có khoảng 1 tháng trước ngày du học
  5. Các trường Nhật ngữ có thể có bài kiểm tra và/hoặc phỏng vấn đề nhận hoặc không nhận bạn
  6. Nguyên tắc chung của việc tuyển sinh của trường Nhật ngữ:  Học sinh đăng ký sớm sẽ được giữ chỗ 
  7. Nếu hết chỉ tiêu trường sẽ không tuyển nữa
Bạn muốn đăng ký du học Nhật Bản sớm để nhận ưu đãi? Hãy liên hệ Saromalang Overseas

(C) Saromalang Overseas