Hướng dẫn chi tiết đăng ký online

Tốt nhất là xem simulation trực quan tại Saromalang album (^^♪

Các bước chi tiết đăng ký chứng thực bằng cấp trực tuyến tại http://japan.vied.vn/ hay có thể truy cập với http://japan.ciec.vn/ (cùng là 1 trang).
  1. Mở trang trên và đăng ký tài khoản bằng email. (Bạn không cần log in vào email để xác thực).
  2. Sau khi đăng ký thì trên website sẽ có link để xác thực tài khoản ngay. (Chú ý: Trên website không phải đường link trong email. Không có email nào gửi tới bạn).
  3. Đăng nhập tài khoản. Bạn sẽ điền thông tin cần thiết và tải file PDF bằng cấp cần chứng thực lên.
  4. Yêu cầu file PDF: Scan bằng và bảng điểm (hay học bạ) vào 01 file định dạng PDF, kích thước nhỏ hơn 3MB.
  5. Ấn nút "Tiếp theo" để xác nhận thông tin đăng ký. Nếu đúng thì ấn "Gửi tới CIEC".
  6. Thông tin sẽ được gửi tới CIEC và khi bạn đăng nhập lần tới, bạn sẽ thấy trang html form đăng ký của bạn (có link xem file bằng cấp bạn đã tải lên). Chỉ cần in trang này ra là được.
Kết quả sẽ như thế này:

đăng ký chứng thực bằng cấp du học nhật bản


Lưu ý về kích thước file và cách chọn trường để gửi bản chứng thực: