Công chứng công tại quận 4

NƠI CÔNG CHỨNG CÔNG: THÔNG TIN VỀ 15 PHƯỜNG - QUẬN 4

1. Ủy ban nhân dân phường 1
Ðịa chỉ: 360 - Bến Vân Ðồn, phường 1, quận 4, TP HCM.
Ðiện thoại cơ quan: 38264181.
 
2. Ủy ban nhân dân phường 2
Ðịa chỉ: 64A - Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TP HCM.
Ðiện thoại cơ quan: 39400793 - 38268551
 
3. Ủy ban nhân dân phường 3
Ðịa chỉ: 89 - 91 Khánh Hội, phường 3, quận 4, TP HCM.
Ðiện thoại cơ quan: 39404517 - 39410391
 
4. Ủy ban nhân dân phường 4
Ðịa chỉ: 43 Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, TP HCM.
Ðiện thoại cơ quan: 39404637.
 
5. Ủy ban nhân dân phường 5
Ðịa chỉ: 130 đường 46, phường 5, quận 4, TP HCM.
Ðiện thoại cơ quan: 38261566.
 
6. Ủy ban nhân dân phường 6
Ðịa chỉ: 31 đường 12A, phường 6, quận 4, TP HCM.
Ðiện thoại cơ quan: 38266984 - 38265381.
 
7. Ủy ban nhân dân phường 8
Ðịa chỉ: V24-26 Cư xá Vĩnh Hội, phường 8, quận 4, TP HCM.
Ðiện thoại cơ quan: 38268508 - 39400570
 
8. Ủy ban nhân dân phường 9
Ðịa chỉ: 104 Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4, TP HCM.
Ðiện thoại cơ quan: 39402201.
 
9. Ủy ban nhân dân phường 10
Ðịa chỉ: 531 Vĩnh Khánh, phường 10, quận 4, TP HCM.
Ðiện thoại cơ quan: 39404977.
 
10. Ủy ban nhân dân phường 12
Ðịa chỉ: 51 - Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TP HCM.
Ðiện thoại cơ quan: 39400539 - 38265482.
 
11. Ủy ban nhân dân phường 13
Ðịa chỉ: 100 - Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP HCM.
Ðiện thoại cơ quan: 39400795.
 
12. Ủy ban nhân dân phường 14
Ðịa chỉ: 55 - Tôn Ðản, phường 14, quận 4, TP HCM.
Ðiện thoại cơ quan: 39404337- 39404044
 
13. Ủy ban nhân dân phường 15
Ðịa chỉ: 132 - Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4, TP HCM.
Ðiện thoại cơ quan: 39404014 - 39402718
 
14. Ủy ban nhân dân phường 16
Ðịa chỉ: B181/15 - Xóm Chiếu, phường 16, quận 4, TP HCM.
Ðiện thoại cơ quan: 39404432.
 
15. Ủy ban nhân dân phường 18
Ðịa chỉ: 444 - Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP HCM.
Ðiện thoại cơ quan: 39404682.