Danh sách giấy tờ cần công chứng và thời điểm công chứng

Danh sách các giấy tờ cần công chứng trong bộ hồ sơ du học Nhật Bản (tự túc) gồm có:
 • Bằng tốt nghiệp cấp cao nhất
 • Học bạ/bảng điểm bậc học cao nhất đã tốt nghiệp
 • Chứng minh thư của bạn
 • Chứng minh thư của người bảo lãnh
 • (Hộ chiếu của bạn: Nếu trường yêu cầu, thường chỉ cần sao mặt có ảnh và thông tin)
 • Sổ hộ khẩu của gia đình bạn
 • Giấy khai sinh: Bản công chứng hoặc bản sao chính thức (bản trích lục)
 • Giấy phép kinh doanh của người bảo lãnh: Nếu người bảo lãnh có giấy phép kinh doanh (doanh nghiệp, cửa hàng, ...)
 • Hợp đồng kinh tế: Nếu chứng minh thu nhập bằng hợp đồng kinh tế (ví dụ cho thuê nhà, cho thuê đất, v.v...)
Số lượng công chứng: Mỗi thứ 03 bản.
(Yêu cầu công chứng lên giấy A4 một mặt)

Đăng ký du học Nhật Bản ⇒ Tại đây

[du học nhật bản saromalang] sổ hộ khẩu gia đình và sổ tạm trú kt3

Cách công chứng hộ khẩu

 • Nếu người bảo lãnh và bạn đăng ký hộ khẩu khác nhau: Công chứng cả hai sổ hộ khẩu.
 • Nếu sổ hộ khẩu và sổ KT3 (hộ khẩu tạm trú) của bạn khác nhau: Công chứng cả sổ hộ khẩu và KT3
 • Nếu bạn và người bảo lãnh có sổ KT3 (hộ khẩu tạm trú) và trong cùng một sổ: Chỉ cần công chứng sổ KT3
Cách công chứng sổ hộ khẩu: 
 1. Công chứng lên giấy A4 một mặt (nếu được)
 2. Cần sao y công chứng tất cả mọi người trong hộ khẩu (tất cả các trang có ghi lên)

Không được chỉ công chứng trang có bạn và người bảo lãnh (ví dụ  cha/mẹ/...) và bỏ qua những người khác trong hộ khẩu.
Phải công chứng đủ mọi người trong hộ khẩu.

Thời điểm công chứng: Trong vòng 30 ngày so với tháng (thời điểm) nộp hồ sơ

Xem bảng chi tiết dưới đây:

khi nào thì nên công chứng giấy tờ du học nhật bản

Ghi chú: Công chứng sớm quá thì sẽ hết hạn lúc thời điểm Cục Nyukan xét hồ sơ (thường là trước thời điểm du học khoảng 2 tháng). Vì thế, ĐỪNG NỘP GIẤY TỜ ĐÃ CÔNG CHỨNG LÂU TRƯỚC ĐÓ. Hãy công chứng mới và nộp giấy tờ mới công chứng này.

(C) Saromalang.com